Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.

 

 

Щодо подання звітності суб'єктами господарювання, які не використовують найману працю, та суб'єктами господарювання, що припинили ведення фінансово-господарської діяльності

 

 Відповідно до статей 6 та 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23.09.99 року N 1105-XIV (далі - Закон) страхувальниками є роботодавці, а роботодавцем, відповідно до цього Закону, вважається власник підприємства або уповноважений ним орган та фізична особа, яка використовує найману працю.

Відповідно до пункту сьомого частини другої статті 45 Закону роботодавець, як страхувальник зобов'язаний подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду у строки, в порядку та за формою, що встановлені Фондом.

Відповідно до частини третьої статті 52 Закону за неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), суму заробітної плати на підприємстві страхувальник притягується до відповідальності згідно із законом.

Виходячи з норм статті 1644 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо страхових внесків, несвоєчасне інформування Фонду про чисельність працівників, річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно пункту 2 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 12.07.2007 року N 36 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.08.2007 року за N 867/14134 (далі - Інструкція), статус платника страхових внесків мають:

2.1. Юридичні особи незалежно від форм власності і господарювання, виду діяльності та галузевої належності, а також їх відокремлені підрозділи (філії, інші підрозділи юридичної особи, що перебувають поза її місцезнаходженням та виробляють продукцію, виконують роботи або операції, надають послуги від імені юридичної особи, або представництва, що здійснюють представництво і захист інтересів юридичної особи) за умови, що розрахунки з оплати праці цих відокремлених підрозділів проводяться нецентралізовано.

2.2. Юридичні особи - об'єднання громадян, релігійні, профспілкові, благодійні організації, які використовують найману працю.

2.3. Розташовані в Україні іноземні підприємства, установи, організації (у тому числі міжнародні), філії або представництва, які використовують найману працю, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

2.4. Фізичні особи - підприємці і фізичні особи, які не мають статусу підприємців, та використовують найману працю.

Відповідно до пункту 7 Інструкції обов'язок щодо подання звітності до Фонду покладено на юридичних осіб - платників страхових внесків та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Таким чином, виходячи з норм чинного законодавства, страхувальники, зазначені в пункті 2.1 Інструкції, у разі припинення господарської діяльності зобов'язані подавати щоквартально Розрахункові відомості за формою згідно з додатком 11 до Інструкції та річну відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 13 до Інструкції. При цьому звертаємо увагу на те, що згідно з пунктом 7.7 Інструкції платники страхових внесків мають право не пізніш як за десять днів до закінчення строку подання Розрахункової відомості надіслати її робочому органу виконавчої дирекції Фонду поштою.

Суб'єкти господарювання, зазначені в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 Інструкції, які перебувають на обліку у Фонді і не використовують або припинили використання найманої праці, тобто втратили статус платника страхових внесків, не зобов'язані подавати щоквартальну Розрахункову відомість за формою згідно з додатком 11 до Інструкції та річну відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за формою згідно з додатком 13 до Інструкції.

Слід зазначити, що виходячи з підпункту 1.6.2 Порядку здійснення контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати страхувальниками страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, інших платежів до Фонду та цільовим використанням коштів, затвердженого постановою правління Фонду від 17.10.2003 року N 68, неподання страхувальником в установлений строк Розрахункової відомості є підставою для проведення позапланової перевірки цього страхувальника.

Враховуючи вищезазначене, суб'єкти господарювання, зазначені в пунктах 2.2, 2.3, 2.4 Інструкції, у разі втрати статусу платника страхових внесків, що підтверджується актом перевірки, не зобов'язані подавати щоквартальну звітність до Фонду і на них не накладається адміністративне стягнення у вигляді штрафу за неподання або несвоєчасне подання звітності.

Лист від 04.06.2008 р. N 64-07-5

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали