Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.

 

 

Щодо питання розрахунку витрат по формуванню тарифів на послуги з теплопостачання

 

 Тарифи на послуги з централізованого опалення розраховуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.07.2006 N 955 (із змінами і доповненнями) "Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води".

Формування тарифів підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, здійснюється відповідно до річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді, визначених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.

Щодо питання двоставкового тарифу.

Одночасно пунктами 9, 39, 62 зазначеного Порядку передбачено, що підприємства застосовують двоставкові тарифи на теплову енергію, на надання послуг з централізованого опалення.

Двоставковий тариф - це тариф на послуги теплопостачання, який складається з річної вартості обслуговування одиниці приєднаного теплового навантаження та вартості одиниці спожитої теплової енергії.

Плата за одиницю приєднаного теплового навантаження включає в себе умовно-постійну частину витрат теплопостачальної організації на виробництво, транспортування та розподілення теплової енергії. Плата за фактичний об'єм спожитої теплової енергії компенсує умовно-змінну частину витрат теплопостачальної організації.

Умовно-постійні витрати пов'язані з необхідністю підтримання в робочому стані джерел теплової енергії та теплових мереж, а також теплоспоживальних установок і не можуть бути вилучені із двоставкового тарифу.

Умовно-змінна частина витрат - це плата за фактичну кількість спожитої теплової енергії, яка визначається приладом обліку (тепловим лічильником) або розрахунковим методом для кожного будинку відповідно до його теплового навантаження (у випадку відсутності приладу обліку теплової енергії). Плата цієї частини тарифу справляється споживачем під час опалювального сезону.

При цьому запровадження двоставкового тарифу не призводить до збільшення річної плати за послуги, а лише перерозподіляє її протягом року відповідно до реальних витрат, понесених підприємством.

Щодо питання нормування кількості гігакалорій (Гкал).

Норми витрат теплоти на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання житлових і громадських споруд розраховуються відповідно до Норм та вказівок по нормуванню палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94 (далі - Норми).

Норми та вказівки призначені:

- для планування потреб у теплоті та паливі на опалення, вентиляцію та гаряче водопостачання житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби;

- для формування заявок на паливо теплопостачальними організаціями та визначення необхідної кількості палива для реалізації населення.

Норми витрат палива та теплової енергії (теплоти) - це показник витрат зазначених ресурсів на виробництво одиниці продукції (роботи) встановленої якості, в даному випадку - це витрати теплової енергії для нормального опалення житлових та господарського фонду з розрахунку на 1 м2 загальної опалювальної площі та 1 м3 об'єму будов (за зовнішнім обміром), гарячого водопостачання на одного споживача житлового та громадського фонду, а також витрат палива на ті ж самі потреби.

Річну потребу теплоти на опалення визначають за формулою:

Qo рік = Qo * (tвн. - tср.о.)/(tвн - tр.о.) * По * 24 * 10-6,

або

Qo рік = Qo * К1о * 10-6,

К1о = (tвн - tср.о.)/(tвн - tр.о.)* По * 24,

де Qo рік - річна потреба в теплоті на опалення, ГДж (Гкал);

Qo - максимальні погодинні витрати теплоти на опалення житлових та громадських споруд кДж/год. (ккал/год.) визначаються відповідно до п. 2.2.2 Норм;

tвн. - усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних будинків, о C, табл. 2.2 Норм (для житлових та службових приміщень будинків, розташованих в місцевостях з tр.о. до мінус 31о C, при визначенні групових норм приймається рівною 18о C);

tр.о. - розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення, о C, додаток 1 Норм;

tср.о. - середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період, о C, додаток 1 норм;

24 - кількість годин роботи системи опалення на добу, год.;

По - тривалість опалювального періоду (доба) за кількість днів зі стійкою середньою добовою температурою зовнішнього повітря 8о C і нижче, додаток 1 Норм;

Значення коефіцієнту К1о див. у додатку 1 Норм.

Відповідно до п. 7.6 та п. 7.7 наказу Державного комітету України з енергозбереження "Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" від 22.10.2002 N 112 нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) безпосередньо на рівні підприємств, організацій, установ забезпечується самим підприємством. Відповідальність за розроблення і додержання норм витрат ПЕР на рівні підприємства несе керівник підприємства. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації узагальнюють загальновиробничі норми витрат ПЕР для підприємств із загальним річним їх споживанням понад 10000 т у. п. та казенних підприємств і після узагальнення надають на погодження Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР) за відповідною формою до 1 березня року, наступного за звітним, після чого норми підлягають затвердженню цими органами (додаток 2).

Норми витрат ПЕР для підприємств із загальним річним споживанням до 10000 т у. п. погоджуються міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями і затверджуються керівником підприємства. У разі невідповідності норм критерію прогресивності додатково надаються розрахунки норм та пояснення до них.

Лист від 27.12.2010 N 12/20-7-1919

Міністерство з питань житлово-комунального господарства України

По матеріалах «НОРМАТИВ PRO»

 
 

 

 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали