Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Щодо ПДВ та застосування РРО

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 27.10.2011 р. N 10505/10/31-608

(Витяг)

ДПА у м. Києві розглянула запит щодо ПДВ та застосування РРО і в межах своїх повноважень повідомляє.

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з:

а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;

б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

Таким чином, відповідно до ПКУ отримання чи перерахування коштів не є об'єктом оподаткування ПДВ тільки у випадку, якщо воно не пов'язане з постачанням товарів чи послуг. У такому випадку у підприємства, що одержало кошти, не виникає об'єкта оподаткування ПДВ.

Якщо перераховані кошти є компенсацією вартості придбаних товарів (послуг), то отримання таких коштів є об'єктом оподаткування податком на додану вартість для отримувача.

Разом з тим, відповідно до пп. 196.1.5 ст. 196 ПКУ не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції з надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і відступлення прав вимоги за фінансовими кредитами фінансових установ, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства. Перелік послуг з розрахунково-касового обслуговування визначається НБУ за погодженням з Державною податковою службою України.

Відповідно до Закону України від 05.04.2001 р. N 2346-III "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" розрахунково-касове обслуговування - це послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов'язані із переказом коштів з рахунка (на рахунок) цього клієнта, видачею йому коштів у готівковій формі, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.

Перелік типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, що здійснюються банками України і які не є об'єктом оподаткування ПДВ, доведено листом НБУ від 25.02.2005 р. N 12-112/310-1811.

Згідно з постановою НБУ від 04.11.2010 р. N 481 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання випуску та обігу електронних грошей":

- електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими, ніж емітент, особами і є грошовим зобов'язанням емітента;

- емітент - особа, яка здійснює випуск електронних грошей і бере на себе зобов'язання з їх погашення;

- агент - особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом, здійснює:

розповсюдження електронних грошей (агент з розповсюдження);

надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв (агент з поповнення);

обмінні операції з електронними грошима (агент з обмінних операцій);

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти (агент з розрахунків).

Відповідно до ст. 297 ГКУ за агентським договором одна сторона (комерційний агент) зобов'язується надати послуги другій стороні (суб'єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб'єкта і за його рахунок.

Згідно зі ст. 301 ГКУ відповідно до агентського договору комерційний агент одержує агентську винагороду за посередницькі операції, що здійснені ним в інтересах суб'єкта, якого він представляє, у розмірі, передбаченому договором.

Агентська винагорода виплачується комерційному агенту після оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом, якщо інше не передбачено договором сторін.

Враховуючи зазначене, операції з постачання послуг з розрахунково-касового обслуговування, зокрема, отримання коштів агентом у межах агентського договору в межах виконання такого договору, не є об'єктом оподаткування ПДВ (у випадку, якщо такі кошти не є оплатою поставлених агентом товарів/послуг).

При цьому надання послуг повіреного у межах виконання агентського договору є об'єктом оподаткування ПДВ.

<...>

Операції з електронними грошима здійснюються емітентами, операторами, агентами, торговцями та користувачами відповідно до вимог цього Положення, інших нормативно-правових актів НБУ, правил, установлених емітентами та платіжними організаціями внутрішньодержавних або міжнародних платіжних систем, а також умов укладених договорів (п. 1.6 Положення про електронні гроші в Україні, затвердженого постановою НБУ від 04.11.2010 р. N 481, далі - Положення).

Згідно з п. 1.3 Положення агент - особа, яка на підставі договору, укладеного з емітентом (банком), здійснює:

розповсюдження електронних грошей (далі - агент з розповсюдження);

надання засобів поповнення електронними грошима електронних пристроїв (далі - агент з поповнення);

обмінні операції з електронними грошима (далі - агент з обмінних операцій);

приймання електронних грошей в обмін на готівкові/безготівкові кошти (далі - агент з розрахунків).

Агентами з розрахунків можуть бути виключно банк і небанківська фінансова установа, що має ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на переказ коштів (п. 3.6 Положення).

Розповсюдження електронних грошей - це операція з надання електронних грошей користувачам, яка не пов'язана із зобов'язанням щодо їх погашення.

Відповідно до ст. 3 Закону України від 06.07.95 р. N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265) суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов'язані проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцій (далі - РРО) з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій, або у випадках, передбачених цим Законом, із застосуванням зареєстрованих у встановленому порядку розрахункових книжок.

Отже, при здійсненні агентами банку діяльності з розповсюдження електронних грошей, поповнення електронних гаманців застосування РРО є обов'язковим у разі проведення розрахункових операцій - прийняття від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуг) банком покупцям або, у разі повернення товару (відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця (ст. 2 Закону N 265).

Разом з тим, відповідно до п. 2 та п. 13 ст. 9 Закону N 265 РРО та розрахункові книжки не застосовуються при виконанні усіх банківських операцій (крім операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) та при продажу товарів у системах електронної торгівлі (комерції).

Відповідно до пп. 14.1.202 ст. 14 ПКУ не вважаються продажем товарів операції з надання товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, схову (відповідального зберігання), доручення, довірчого управління, оперативного лізингу (оренди), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари.

Згідно з п. 135.1 ст. 135 ПКУ доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються з доходу від операційної діяльності (п. 135.4 цієї статті) та інших доходів (п. 135.5 цієї статті), за винятком доходів, визначених у п. 135.3 цієї статті, та доходів, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування (ст. 136 ПКУ).

Підпунктом 135.4.1 ст. 135 ПКУ передбачено, що винагороди комісіонера (повіреного, агента тощо) включаються в дохід від операційної діяльності, який згідно з п. 135.4 цієї статті визнається в розмірі договірної (контрактної) вартості, але не менше суми отриманої в будь-якій формі компенсації.

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 ПКУ дохід від надання послуг та виконання робіт визнається за датою складання акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

Кошти або вартість майна, що надходять комісіонеру (повіреному, агенту тощо) в межах договорів комісії, доручення, консигнації та інших аналогічних цивільно-правових договорів, не враховуються для визначення об'єкта оподаткування на підставі пп. 136.1.19 ст. 136 ПКУ.

Платежі платника податку в сумі вартості товару на користь комітента, принципала тощо за договорами комісії, агентськими договорами та іншими аналогічними договорами, перераховані платником на виконання цих договорів, не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку відповідно до пп. 139.1.2 ст. 139 ПКУ.

Крім цього, пп. 153.4.1, 153.4.2 ст. 153 ПКУ передбачено, що з урахуванням особливостей, установлених цим розділом, не включаються до доходу і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку з залученням платником податку майна на підставі договору концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання), а також згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачу права власності на таке майно; не включаються до витрат кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з наданням платником податку майна на підставі договорів концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі.

 

Заступник Голови ДПА у м. Києві

О. Онищенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали