Додаткова копія: Про затвердження Змін до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 11 червня 2019 року N 1030

м. Київ

Про затвердження Змін до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу

Відповідно до статті 50 Закону України "Про ринок електричної енергії" (Закон N 2019-VIII) та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" (Закон N 1540-VIII) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 вересня 2018 року N 955 (Порядок N 955), що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
11 червня 2019 року N 1030

Зміни до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу (Порядок N 955)

1. У главі 2:

1) у пункті 2.4:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) пояснювальну записку з обґрунтуванням необхідності проведення робіт по кожному розділу інвестиційної програми, яка містить, зокрема:

мету виконання запланованих заходів (робіт) у прогнозному періоді;

обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходів (робіт) за кожним розділом інвестиційної програми;

посилання на нормативно-правові акти, які регламентують необхідність виконання таких заходів (робіт);

інформацію про схвалену, затверджену, погоджену належним чином проектно-кошторисну документацію;

інформацію щодо проведення експертизи проектно-кошторисної документації;

опис запланованого економічного ефекту від впровадження заходів (робіт) інвестиційної програми;

інформацію щодо заходів (робіт) із зазначенням їх етапів виконання та вартості, що заплановані до виконання у прогнозному періоді (по заходах, що мають перехідний характер, зазначаються етапи виконання по роках із урахуванням фактичного виконання);";

2) пункт 2.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Також до ІП додається зведений реєстр номенклатури обладнання та матеріалів (відповідно до довідника, розміщеного на офіційному веб-сайті НКРЕКП), які заплановані для закупівлі протягом прогнозного періоду та/або фактично здійснені протягом базового періоду, з кількісними та вартісними показниками.";

3) пункт 2.9 викласти в такій редакції:

"2.9. Планування фінансування розділів ІП повинно здійснюватися ліцензіатом з урахуванням, зокрема, необхідності забезпечення належного рівня якості, безпеки та надійності електропостачання на довгостроковий період, підвищення енергоефективності розподільних електричних мереж, забезпечення кібербезпеки об'єктів системи розподілу.";

4) абзац другий пункту 2.12 викласти в такій редакції:

"відповідних концепцій розвитку, що містять переліки запланованих за роками заходів та проектів (у тому числі заходів з кібербезпеки);".

2. Абзац перший пункту 3.12 глави 3 викласти в такій редакції:

"3.12. При виникненні потреби у виконанні робіт у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право за власною ініціативою, як правило, протягом місяця за підсумками першого та другого кварталу та/або не пізніше 30 вересня звернутися до НКРЕКП з пропозицією щодо внесення змін до схваленої ІП з наданням відповідного обґрунтування.".

3. В абзаці першому пункту 5.2 глави 5 після слів "в електронній формі" доповнити знаками та словами "(у форматі Excel та скан-копія у форматі pdf)".

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А. Гудаченко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали